Stichting Gerard Noodt Foundation for Freedom of Religion or Belief

KvK 54092256

RSIN 8511.56.897

Voorzitter J.D.T. Noot

Bestuurslid J. De Jonge

Download HERE official ANBI Publicatieplicht form, as filled in over 2021

De Stichting Gerard Noodt Foundation for Freedom of Religion or Belief (GNF) is een niet-partijgebonden beleidsrelevante academische denktank. Zij stelt zich ten doel bij te dragen aan de bescherming van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, zowel door het verder ontwikkelen van instrumenten van internationaal recht als door het bevorderen van de internationale aandacht die een voorwaarde is voor de bescherming van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. GNF verricht toegepast beleidsonderzoek naar vraagstukken die verband houden met de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging als een van de beschermde vrijheden in het internationale mensenrechtenrecht. De aanpak van GNF is internationaal en raadgevend, en het streeft naar praktische relevantie. Deze academische denktank stelt haar bevindingen beschikbaar door middel van onderzoek en standpuntnota’s via het web en op haar evenementen.

GNF onderschrijft volledig de bestaande normen inzake vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in de internationale mensenrechtenwetgeving, zoals die zijn ontwikkeld door de VN, de OVSE, de Raad van Europa en andere relevante internationale organisaties – in zachte wetgeving of anderszins.

Bestuursleden ontvangen geen honorarium voor verrichte diensten; geen salaris, maar slechts vergoeding door inhurende derden voor gemaakte kosten.

Tot op heden heeft de organisatie geen donaties ontvangen, en heeft geen tegoeden of schulden.

ANBI Transparency

by | Jul 7, 2022